DZIEDZINY PRAWA

Zamówienia publiczne (32)

NASZE PRODUKTY

Czasopisma (27)

Książki (5)

POLECAMY
zamawiajacy_nr_27_okladka_ks
Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 27/2017

Cena: 49 zł

Wydawca: Must Read Media

Częstotliwość: Dwumiesięcznik

ISSN: 2300-5610

Okładka:

„Zamawiający” to specjalistyczny dwumiesięcznik dostarczający najwyższej jakości wiedzę na temat zamówień publicznych, tworzony przez grono najlepszych ekspertów w kraju.WYWIAD
– Paweł Granecki. Mało, którego wykonawcę stać na skargę na orzeczenie KIO

ZARZĄDZANIE
– Witold Jarzyński. Naucz się dobrze kupować na II Polskim Kongresie Zamawiających!
– Michał Orzechowski. Nadużywanie pozycji dominującej przez zamawiającego

DEBATA
– Michał Bagłaj. Prognoza wpływu ustawy o jawności życia publicznego na system zamówień publicznych okiem kontrolującego
– Daniel Konicz. Podwykonawstwo w zamówieniach typu in-house

PRAWO
– Mirela Perczak. Problemy z procedurą „odwróconą”
– Joanna Presz-Król. Cofnięcie odwołania po wniesieniu skargi do sądu okręgowego na orzeczenie KIO
– Grzegorz Rogalewicz. Pozacenowe kryteria oceny ofert – najczęstsze błędy
– Lidia Piotr-Krajecka. JEDZ – problemy w wypełnianiu formularza w formie pisemnej
– Kamila Mizeracka, Łukasz Jaźwiński. Zasada równego traktowania wykonawców z uwzględnieniem art. 7 ust. 1a ustawy Pzp w świetle Porozumienia Światowej Organizacji Handlu i innych umów międzynarodowych
– Tomasz Glinkowski. Wspólne udzielanie zamówień przez podmioty zobowiązane oraz niezobowiązane do stosowania ustawy Pzp
– Katarzyna Zadykowicz-Sokół. Glosa do wyroku z dnia 12 maja 2017 r. Sądu Apelacyjnego w Białymstoku I Wydział Cywilny (I AC a 1036/16)
– Marta Janowska, dr Piotr Kunicki. Kiedy opłaca się korzystać z zasobów podmiotu trzeciego?
– Mateusz Saczywko. Udzielanie zamówień publicznych przez instytucje kultury

ORZECZNICTWO KIO
– Witold Jarzyński. Przegląd najciekawszego orzecznictwa na temat zamówień publicznych
– Dorota Grześkowiak-Stojek. Automatyzm unieważnienia postępowania z powodu zbyt wysokich cen na cenzurowanym

KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ
– Witold Jarzyński. Ogólnopolskie konferencje w 2018 r.
– Najnowsze szkolenia

W celu złożenia zamówienia wypełnij poniższy formularz lub skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży (Tel: 535 538 934).DANE ZAMAWIAJĄCEGO


Imię i nazwisko osoby zamawiającej:

Nazwa instytucji/firmy:

Ulica:

Numer:

Miasto:

Kod pocztowy:

NIP: (jeżeli wymagany)


DANE KONTAKTOWE


Telefon:

E-mail:


RODZAJ PRZESYŁKI


DODATKOWE UWAGI / INFORMACJE O RABATACH Upoważniam Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.*Informacja o ochronie danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest wydawnictwo Witold Jarzyński z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15b/40 (działający pod firmą: MRM Witold Jarzyński). Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (marketing bezpośredni swoich towarów i usług). W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą mailową/zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu. Zgody nie są obligatoryjne.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę (wysyłając żądanie na adres e-mail: biuro@mustreadmedia.pl). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


Zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych:

 Wyrażam zgodę na przesyłanie przez MRM Witold Jarzyński informacji handlowych na podany przez ze mnie adres e-mail.

 Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny (na podany nr telefonu) przez MRM Witold Jarzyński w celu marketingu bezpośredniego.


Wpisz kod z obrazka:
captcha