DZIEDZINY PRAWA

Zamówienia publiczne (32)

NASZE PRODUKTY

Czasopisma (27)

Książki (5)

POLECAMY
zamawiajacy_nr_26_okladka_mala
Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 26/2017

Cena: 20 zł (wersja elektroniczna)

Wydawca: Must Read Media

Częstotliwość: Dwumiesięcznik

ISSN: 2300-5610

Okładka:

„Zamawiający” to specjalistyczny dwumiesięcznik dostarczający najwyższej jakości wiedzę na temat zamówień publicznych, tworzony przez grono najlepszych ekspertów w kraju.

WYWIAD
– 2 Włodzimierz Dzierżanowski. Nowa ustawa Pzp nie powinna być
rewolucyjna

ZARZĄDZANIE
– 4 Marek Kowalski. Skutki braku dopuszczenia wykonawców
do kształtowania treści umów
– 6 Witold Jarzyński. Jak udzielać zamówień na usługi szkoleniowe?

OKIEM KONTROLUJĄCEGO
– 10 Paweł Granecki. Opis przedmiotu zamówienia a naruszenie
dyscypliny finansów publicznych

PRAWO

– 14 Paulina Sawicka, Bartosz Ślemp. Dokumenty podmiotowe
wykonawców zagranicznych
– 17 Marek Stompel. Przetarg nieograniczony krok po kroku
– 25 Miłosz Bugiel, Dominika Jura. Zaświadczenia ZUS i Urzędu
Skarbowego – zasadność żądania dokumentów na potwierdzenie
spełnienia obligatoryjnych przesłanek wykluczenia z postępowania
– 30 Mirela Perczak. O mnogości JEDZ-ów
– 34 Katarzyna Zadykowicz-Sokół. Przedterminowe zakończenie umowy
o zamówienie publiczne

ZAMÓWIENIA SEKTOROWE
– 39 Bartłomiej Wachta. Stosowanie art. 136 ustawy Pzp po nowelizacji
– 43 Lidia Piotr-Krajecka. Zwolnienie z obowiązku stosowania ustawy Pzp
na podstawie art. 138a

ORZECZNICTWO KIO
– 47 Ewa Sikorska. Aktualność oświadczeń i dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu
i brak podstaw do wykluczenia po nowelizacji ustawy Pzp.
– 52 Marek Stompel. Gwarancja ubezpieczeniowa – rozbieżności
orzecznictwa

ORZECZNICTWO TSUE
– 58 Grzegorz Matejczuk. Upływ terminu związania ofertą
– glosa do postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
w sprawie C-35/17

KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ
– 64 Witold Jarzyński. Za nami konferencja GDAŃSK.ZAM 2017

W celu złożenia zamówienia wypełnij poniższy formularz lub skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży (Tel: 535 538 934).DANE ZAMAWIAJĄCEGO


Imię i nazwisko osoby zamawiającej:

Nazwa instytucji/firmy:

Ulica:

Numer:

Miasto:

Kod pocztowy:

NIP: (jeżeli wymagany)


DANE KONTAKTOWE


Telefon:

E-mail:


RODZAJ PRZESYŁKI


DODATKOWE UWAGI / INFORMACJE O RABATACH Upoważniam Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.*Informacja o ochronie danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest wydawnictwo Witold Jarzyński z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15b/40 (działający pod firmą: MRM Witold Jarzyński). Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (marketing bezpośredni swoich towarów i usług). W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą mailową/zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu. Zgody nie są obligatoryjne.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę (wysyłając żądanie na adres e-mail: biuro@mustreadmedia.pl). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


Zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych:

 Wyrażam zgodę na przesyłanie przez MRM Witold Jarzyński informacji handlowych na podany przez ze mnie adres e-mail.

 Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny (na podany nr telefonu) przez MRM Witold Jarzyński w celu marketingu bezpośredniego.


Wpisz kod z obrazka:
captcha