DZIEDZINY PRAWA

Zamówienia publiczne (32)

NASZE PRODUKTY

Czasopisma (27)

Książki (5)

POLECAMY
zamawjajacy_2017_nr_24_okladka_mini_ks
Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 24/2017

Cena: 20 zł (wersja elektroniczna)

Wydawca: Must Read Media

Częstotliwość: Dwumiesięcznik

ISSN: 2300-5610

Okładka:

Wakacyjny numer „Zamawiającego” pełen jest ciekawych artykułów dotyczących zarządzania. Piszemy w tym numerze o roli liderów w zakupach publicznych, czy tworzeniu prawidłowej metodyki zamówień publicznych. Nie brakuje również interesujących tematów dotyczących prawa zamówień
publicznych, w tym dotyczących najnowszego orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

WYWIAD

2 Filipiak: Nie sposób pozytywnie ocenić zmian w zakresie zamówień na usługi społeczne

RYNEK

6 Witold Jarzyński: Przegląd informacji z rynku zamówień publicznych

ZARZĄDZANIE

8 Grzegorz Klimarczyk: Tworzenie metodyki zakupów publicznych
11 Justyna Olszewska-Stompel: Zarządzanie zespołem zamówień publicznych – fakty i mity
17 Adam Rzeżacz, Damian Czernik: Manipulacje kryteriami wyboru przez dostawców, czyli jak złożyć najwyższą ofertę i wygrać?
20 Marta Janowska: Compliance w zamówieniach publicznych

DEBATA
24 Marek Kowalski:Niewłaściwe stosowanie wybranych klauzul umownych przez zamawiających w ochronie zdrowia

OKIEM KONTROLUJĄCEGO
28 Monika Winsche: Czy zmiana ogłoszenia o zamówieniu to sprawa banalna?

PRAWO
33 Katarzyna Siemion, Katarzyna Z. Zadykowicz–Sokół: Zamawiający (nie) może żądać od wykonawców umów o pracę z pracownikami
37 Michał Makowski: Rozwiązanie umowy w sprawie zamówienia publicznego na podstawie art. 145a ustawy Pzp
41 Wojciech Wołoszyk: Kryteria jakościowe oraz podział zamówienia na części w przetargach publicznych na usługi tłumaczeń pisemnych
48 Jakub Krysa, Michał Bagłaj: Zamówienia in-house a zasada uczciwej konkurencji
52 Łukasz Sadłowski: Nowe reguły odpowiedzialności solidarnej inwestora w procesie budowlanym
56 Michał Prętnicki: Centralny zamawiający a samorządowe centrum usług wspólnych

ZAMÓWIENIA SEKTOROWE
59 Lidia Piotr-Krajecka: Stosowanie ustawy Pzp przez zakłady budżetowe przy udzielaniu zamówień sektorowych

ORZECZNICTWO KIO
64 Witold Jarzyński: Przegląd najciekawszego orzecznictwa w zamówieniach publicznych
66 Irena Skubiszak-Kalinowska: Udział podwykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w świetle najnowszych orzeczeń KIO – zagadnienia wybrane

ORZECZNICTWO TSUE
71 Tomasz Zalewski: Uzupełnienie dokumentów dotyczących doświadczenia oraz podmiotów trzecich, a także dopuszczalność powoływania się na doświadczenie zdobyte w ramach konsorcjum

KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ
76 Witold Jarzyński: Za nami Polski Kongres Zamawiających

W celu złożenia zamówienia wypełnij poniższy formularz lub skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży (Tel: 535 538 934).DANE ZAMAWIAJĄCEGO


Imię i nazwisko osoby zamawiającej:

Nazwa instytucji/firmy:

Ulica:

Numer:

Miasto:

Kod pocztowy:

NIP: (jeżeli wymagany)


DANE KONTAKTOWE


Telefon:

E-mail:


RODZAJ PRZESYŁKI


DODATKOWE UWAGI / INFORMACJE O RABATACH Upoważniam Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.*Informacja o ochronie danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest wydawnictwo Witold Jarzyński z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15b/40 (działający pod firmą: MRM Witold Jarzyński). Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (marketing bezpośredni swoich towarów i usług). W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą mailową/zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu. Zgody nie są obligatoryjne.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę (wysyłając żądanie na adres e-mail: biuro@mustreadmedia.pl). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


Zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych:

 Wyrażam zgodę na przesyłanie przez MRM Witold Jarzyński informacji handlowych na podany przez ze mnie adres e-mail.

 Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny (na podany nr telefonu) przez MRM Witold Jarzyński w celu marketingu bezpośredniego.


Wpisz kod z obrazka:
captcha