DZIEDZINY PRAWA

Zamówienia publiczne (32)

NASZE PRODUKTY

Czasopisma (27)

Książki (5)

POLECAMY
okladka_1_ksiegarnia
Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 23/2017

Cena: 20 zł (elektroniczna)

Wydawca: Must Read Media

Częstotliwość: Dwumiesięcznik

ISSN: 2300-5610

Okładka:

Oddajemy w Państwa ręce 23 numer pisma „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce”. Numer, w którym dominują tematy związane z wątpliwościami interpretacyjnymi wynikającymi z nieprecyzyjnych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Przykładem może tutaj być problem ze stosowanie tzw. procedury odwróconej, która – w odpowiednich warunkach – może wpłynąć na wynik postępowania przetargowego.

WYWIAD
3 Laszczyński: Rynek transportu publicznego czekają poważne wyzwania

RYNEK
6 Witold Jarzyński: Przegląd informacji z rynku zamówień publicznych

ZARZĄDZANIE
8 Jan Karasek, Katarzyna Cichoń: Innowacje w zamówieniach publicznych
11 Michał Bloch: E-fakturowanie w zamówieniach publicznych

OKIEM KONTROLUJĄCEGO
14 Monika Winsche: Problemy z art. 26 ustawy Pzp

PRAWO
18 Agnieszka Gwóźdź-Kuzior: Udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3
22 Dariusz Ćwik, Piotr Płaciszewski: Czy zastosowanie procedury odwróconej może rodzić podstawę do zarzutów podczas kontroli?
28 Paulina Nowicka: Odwołanie w przypadku procedury udzielenia zamówienia publicznego na usługi społeczne
30 Maciej Jastrzębski: Działalność badawczo-rozwojowa (B+R) a zamówienia publiczne
32 Tomasz Zalewski: Podział zamówienia na części jako sposób na uelastycznienie zamówień publicznych
36 Piotr Trębicki, Marek Sterniczuk: Problemy z podawaniem nazw podwykonawców
40 Adrian Przepiórka: Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy zawarte w JEDZ
42 Adrianna Chmiel: (Nie)stosowanie ustawy Pzp, czyli konsekwencje dobrowolnego lub nieświadomego poddania się reżimowi zamówień publicznych
45 Justyna Olszewska-Stompel: Zamówienia in-house po nowelizacji 2016


ZAMÓWIENIA SEKTOROWE
54 Lidia Piotr-Krajecka: Kryteria selekcji w przetargu ograniczonym w zamówieniach sektorowych – praktyczne problemy i przykłady


ORZECZNICTWO KIO
60 Witold Jarzyński: Przegląd najciekawszego orzecznictwa w zamówieniach publicznych
63 Ewa Sikorska: Zmiany w regulaminie postępowania przy rozpoznawaniu odwołań

ORZECZNICTWO TSUE
67 Zbigniew Raczyński: Sprawa T-419/15 – za niskie i za wysokie oferty w ramach jednego postępowania przetargowego

KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ
70 Witold Jarzyński: Za nami Kongres Wykonawców Zamówień Publicznych
73 Witold Jarzyński: Cykl praktycznych konferencji
75 Najnowsze szkolenia

W celu złożenia zamówienia wypełnij poniższy formularz lub skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży (Tel: 535 538 934).DANE ZAMAWIAJĄCEGO


Imię i nazwisko osoby zamawiającej:

Nazwa instytucji/firmy:

Ulica:

Numer:

Miasto:

Kod pocztowy:

NIP: (jeżeli wymagany)


DANE KONTAKTOWE


Telefon:

E-mail:


RODZAJ PRZESYŁKI


DODATKOWE UWAGI / INFORMACJE O RABATACH Upoważniam Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.*Informacja o ochronie danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest wydawnictwo Witold Jarzyński z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15b/40 (działający pod firmą: MRM Witold Jarzyński). Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (marketing bezpośredni swoich towarów i usług). W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą mailową/zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu. Zgody nie są obligatoryjne.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę (wysyłając żądanie na adres e-mail: biuro@mustreadmedia.pl). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


Zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych:

 Wyrażam zgodę na przesyłanie przez MRM Witold Jarzyński informacji handlowych na podany przez ze mnie adres e-mail.

 Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny (na podany nr telefonu) przez MRM Witold Jarzyński w celu marketingu bezpośredniego.


Wpisz kod z obrazka:
captcha