DZIEDZINY PRAWA

Zamówienia publiczne (30)

NASZE PRODUKTY

Czasopisma (27)

Książki (3)

POLECAMY
zamawiajacy_okladka_arch2
Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce 17/2016

Cena: 20 zł (wersja elektroniczna)

Wydawca: Must Read Media

Częstotliwość: Dwumiesięcznik

ISSN: 2300-5610

Stało się to, w co jeszcze kilka miesięcy temu, trudno było uwierzyć ekspertom prawa zamówień
publicznych i obserwatorom rynku. Polska nie zdążyła implementować na czas przepisów unijnych dyrektyw w zakresie zamówień publicznych. Niewielkim pocieszeniem może być fakt, iż nie jesteśmy w Unii Europejskiej odosobnieni w tym aspekcie. Dyrektywy mimo to obowiązują a prace nad nowelizacją są na bardzo zaawansowanym etapie (w momencie oddawania tego numeru do druku Komisji Gospodarki i Rozwoju zakończyła procedowanie projektu nowelizacji). Tym samym w tym wydaniu „Zamawiającego” przyglądamy się z bliska najważniejszym propozycjom nowych regulacji, tym bardziej iż wiele spośród nich ma charakter rewolucyjny.

RYNEK
• 2 - Grzegorz Makowski: Ryzyko nadużyć w zamówieniach publicznych
• 5 - Tomasz Zalewski: EAFIP – wsparcie w innowacyjnych zamówieniach
IT
• 6 - Witold Jarzyński: Problemy z implementacją dyrektyw wśród państw
członkowskich UE
ZARZĄDZANIE
• 8 - Tomasz Michalczyk: Prawne aspekty Best Value Procurement (BVP)
• 13 - Andrzej Zawistowski: Aktywny udział jednostki zakupowej w analizie
potrzeb organizacji
• 15 - Artur Malinowski: Elektronizacja zamówień publicznych – co dalej?
OKIEM KONTROLUJĄCEGO
• 18 - Anna Węcławska: Zamówienia mieszane po nowelizacji
PRAWO
• 21 - Michał Zastrzeżyński: Poleganie na zasobach innego podmiotu
– planowane zmiany
• 25 - Witold Jarzyński: JEDZ w praktyce
• 28 - Lidia Piotr-Krajecka: Zamówienia sektorowe po nowelizacji
• 30 - Marcin Kalmus: Obowiązek informacyjny w zakresie mechanizmu
odwróconego obciążenia VAT – problemy praktyczne
• 35 - Magdalena Kulińska, Robert Siwik: Formułowanie zarzutów
odwołania do KIO
• 39 - Grzegorz Bebłowski: Rażąco niska cena w świetle nowelizacji ustawy
Pzp
• 42 - Honorata Łopianowska: Przesłanki wykluczenia wykonawcy po
nowelizacji
ORZECZNICTWO KIO
• 51 - Witold Jarzyński: Przegląd najciekawszego orzecznictwa KIO, TSUE,
SN i sądów okręgowych
• 54 - Ewa Sikorska: Nowelizacja przepisów regulujących postępowanie
odwoławcze
ORZECZNICTWO TSUE
• 61 - Aneta Wala: Odszkodowanie za niezgodne z prawem udzielenie
zamówienia z wolnej ręki
PRZETARG OD A DO Z
• 70 - Grzegorz Bednarczyk: Przetarg nieograniczony po nowelizacji
KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ
• 71 - Ogólnopolska Konferencja Nowe Prawo Zamówień Publicznych
• 74 - Witold Jarzyński: Nowelizacja prawa zamówień publicznych 2016
– perspektywa MŚP
• 75 - Najnowsze szkolenia

W celu złożenia zamówienia wypełnij poniższy formularz lub skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży (Tel: 535 538 934).DANE ZAMAWIAJĄCEGO


Imię i nazwisko osoby zamawiającej:

Nazwa instytucji/firmy:

Ulica:

Numer:

Miasto:

Kod pocztowy:

NIP: (jeżeli wymagany)


DANE KONTAKTOWE


Telefon:

E-mail:


RODZAJ PRZESYŁKI


DODATKOWE UWAGI / INFORMACJE O RABATACHUpoważniam Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).


Wpisz kod z obrazka:
captcha