DZIEDZINY PRAWA

Zamówienia publiczne (30)

NASZE PRODUKTY

Czasopisma (27)

Książki (3)

POLECAMY
KATEGORIA: Książki
okladka_small
Komentarz do ustawy Prawo zamówień publicznych

Pierwszy na rynku komentarz do ustawy Prawo zamówień publicznych, zawierający stan prawny po nowelizacji implementującej do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE, oraz przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania […]

Cena: 149 zł (PROMOCJA!) - cena regularna 299 zł

Autor: Elżbieta Gnatowska, Zrinka Perčić, Witold Jarzyński

Blank vertical book template.
Środki ochrony prawnej w zamówieniach publicznych

W książce Czytelnik znajdzie praktyczne rady i uwagi dotyczące postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi w sprawach skarg na orzeczenia KIO, począwszy od sporządzania odwołań, poprzez zgłaszanie przystąpień, wnoszenie odpowiedzi na odwołanie oraz innych pism procesowych, zgłaszanie wniosków dowodowych i wniosków w zakresie kosztów, aż do sporządzania skarg do sądu oraz uprawnień i […]

Cena: 29 zł (149zł) PROMOCJA !

Autor: Ewa Sikorska, Maciej Sikorski

Blank vertical book template.
Pozacenowe kryteria wyboru oferty

“Pozacenowe kryteria wyboru oferty” to pierwsza tego typu publikacja na polskim rynku wydawniczym, która w sposób kompleksowy omawia tę skomplikowaną problematykę. W książce autorki w sposób przejrzysty i – co najważniejsze – praktyczny tłumaczą zasady stosowania pozacenowych kryteriów wyboru oferty.   Czytelnik na przykładach z życia dowie się jak stawiać pozacenowe kryteria oceny ofert, oraz […]

Cena: 49 zł (149zł) PROMOCJA !

Autor: Anna Packo, Honorata Łopianowska